Njoftim për ligjerata në drejtimin Edukimi në Kujdesin Shëndetësor

Njoftohen studentet e vitit të pare drejtimi Edukimi në kujdesin Shëndetësor se mësimi fillon sot pra me 07 .11.2017 me Prof.Ass.Dr. Ilir Begollin duke fil[…]