Photo

Prof. Dr. Suzana Manxhuka-Kërliu

Dekane

+381(0)38 512 221 [email protected]

  Prof. Dr. Suzana Manxhuka-Kërliu, me një përvojë mbi 26 vjeçare klinike dhe akademike, është fokusuar në edukimin mjekësor, publikime dhe në teknika inovative të mësimdhënies.  
Si anatomo-patologe është trajnuar në Zagreb, Kroaci, ndërsa si patologe kirurgjikale në “Memorial Sloan-Kettering Cancer Center”-MSKCC/NY,SHBA dhe “European School of Pathology”-EScoP”, në Torino të Italisë.  
Më tutje, participoi si Erasmus Mundus/Basileus/Profesor vizitor në Universitetin e Romës “La Sapienza” dhe si pjesë e Grupit Compostela të Universiteteve në “Basque Country University” në San Sebastian, Spanjë.  
Si Prorektore e Universitetit të Prishtinës, punoi në strategjinë, misionin dhe vizionin e ndërkombëtarizimit të Universitetit.
Kontribuoi në përpilimin e Programit Kombëtar të Shkencës për zhvillimin e shkencës në Kosovë, si dhe ne përpilimin e Kornizës për Vlerësimin e e Institucioneve Shkencore si anëtare e Komisionit ekzekutiv të Këshillit Kombëtar të Shkencës (KKSH). 
Participoi si përfaqësuese e Kosovës për Edukimin Mjekësor Evropian-MEDINE në zhvillimin e edukimit mjekësor Evropian. 
Shërbeu si Drejtoreshë e Instituteve Paraklinike, Shefe e Studimeve të Doktoratës dhe Kryetare e Komitetit Specialistik për Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore. 
Poashtu, kontribuon si anëtare e Panelit Editorial të “International Journal of Paediatric Research” (IJPR) dhe “EC-Cancer Journal” dhe recenzuese në shumë revista evropiane. Ka botuar mbi 100 publikime, si dhe libra origjinale dhe të përkthyer. 
Aktualisht, është Dekane e Fakultetit të Mjekësisë, Profesoreshë e Anatomisë patologjike; Kryetare e Bordit Nacional për Kancer, Kryetare e Task Forcës Kosovare për Kontroll të Kancerit (TKKK), zv. Kryetare e Task Forcës Mediterane për Kontroll të Kancerit (MTCC); zv. Kryetare e Ligës Italiano-Kosovare të Onkologjisë (IKLO), si dhe anëtare e Shoqatës Evropiane të Patologjisë dhe shumë shoqatave tjera profesionale.