Dalip Limani

Profesor i asocuar

+377(0)44 [email protected]

Prof. asoc Dalip Limani

 Profesor i asocuar në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Kirurgjisë

Cv & Publikimet