Photo

Emrush Kryeziu

Profesor i asocuar

+377(0)44 192 975 [email protected]

Prof. assoc Emrush Kryeziu

 Profesor i asocuar në Mjekësinë Interne,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Mjekësisë Interne

Cv & Publikimet