Photo

Gani Bajraktari

Profesor i asocuar

+381 (0) 38 [email protected]

 Prof. asoc Gani Bajraktari


Profesor i asocuar në katedren e Mjekësisë Interne,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Specialist i Mjekësisë Interne - Kardiologjisë.


Cv & Publikimet