Photo

Mehmhet Maxhuni

Profesor i assocuar

+377(0)44 146 227 [email protected]

Prof. assoc Mehmet Maxhuni

Profesor i assocuar  në Katedren e Kirurgiisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Shef i Katedres së Kirurgiisë
Specialist i Kirurgjisë

Cv & Publikimet