Photo

Isuf Dedushaj

Profesor i rregullt

+377(0)44 [email protected]

Prof. Dr Isuf Dedushaj

 Profesor i rregullt në Katedren e Epidemiologjisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Shefi i Katedres së Epidemiologjisë

 Specialist i Epidemiologjisë dhe Imunologjisë

Cv & Publikimet