Më poshtë mund të gjeni listen me emëra të studentëve që kanë të drejt vote në Fakultetin e Mjekësisë qendra në Prishtinë  dhe qendra në Gjakovë.

Mjekësi-Qendra Prishtinë

Mjekësi-Qendra Gjakovë