Njoftohen studentët e vitit të parë  të Fakultetit të Mjekësisë se paraqitja e provimeve për Afatin e Janarit 2013 do të bëhet online nga data 14.01.2013 deri më 18.01.2013, përmes numrit (kodit) të ID kartelës përkatëse.

 

 
Provimet përmes SEMS paraqesin studentët e viti të I (parë) të studimeve themelore të cilët posedojnë ID kartelën për çasje në SEMS. Studentët të cilet ende nuk e kanë marr ID mund ti tërehqin cdo ditë pune në Dekanat nga ora 08:00-12:00 dhe 13:00-16:00 ).

Shum shpejt do ta keni në ueb faqen e Fakultetit të Mjekësisë  Manualin për dhënie të informacionit se si mundësohet paraqitja e provimeve online përmes sistemit SEMS.


Linku për paraqitjen e provimeve: https://notimi.uni-pr.edu/