Në vazhdim gjeni rezultatet e kandidatëve që kanë aplikuar në Fakultetin e Mjekësise për vitin akademik 2012/2013, rezultatet mund ti gjeni  sipas drejtimeve dhe numrit qe do te pranohen ne Fakultet te Mjekesise:


 
Mjekesi e Pergjithshme 1-150
   Presheve,1-4
   Bujanoc,1
   Mali i Zi 0 (nuk ka te pranuar)
   Maqedoni 1
   Turk 1
   Boshnjak 0  (nuk ka te pranuar)
 
Stomatologji 1-70
   Presheve 1
   Bujanoc 1
   Boshnjak 0  (nuk ka te pranuar)
   Turk 1
    RAE 0  (nuk ka te pranuar)
 
Farmaci 1-50
    Presheve 0(nuk ka te pranuar)
    Bujanoc 0(nuk ka te pranuar)
    Mali i Zi 0(nuk ka te pranuar)
    Maqedoni 0 (nuk ka te pranuar)
    Turk 1
    Boshnjak 0 (nuk ka te pranuar)
 
Fizioterapi 1-28
     Presheve 0 (nuk ka te pranuar)
     Bujanoc 0 (nuk ka te pranuar)
     Mali i Zi 0(nuk ka te pranuar)
     RAE 0 (nuk ka te pranuar)
     Shqiperi 0 (nuk ka te pranuar)
     Turk 0 (nuk ka te pranuar)
Infermieri 1-8
      Presheve 0 (nuk ka te pranuar)
      Bujanov 0( nuk ka te pranuar)
      Boshnjak 1
 
Mami 1-2
      Presheve 0 (nuk ka te pranuar)
      Bujanoc 0 (nuk ka te pranuar)
 
Infermieri-Gjakove 0 (nuk ka te pranuar)
     
Mami-Gjakove 0 (nuk ka te pranuar)
 
Me posht gjeni rezultatet e provimit pranues. Vija paraqet kufirin e kandidateve te pranuar ne secilen liste.


MP-KOSOVE 1-150

MP-PRESHEV dhe BUJANOC

MP-MALI I ZI 

MP-BOSHNJAK 

MP-MAQEDONI

MP-TURK
______________________

STOMATOLOGJI-KOSOVE 1-70

STOMATOLOGJI-PRESHEVE dhe BUJANOC

STOMATOLOGJI-BOSHNJAK 

STOMTOLOGJI-TURK

STOMATOLOGJI-RAE 
______________________

FARMACI-KOSOVE 1-50

FARMACI-
PRESHEVË, BUJANOC 

FARMACI-BOSHNJAK

FARMACI-TRUK

FARMACI-MAQEDONI

FARMACI-MALI I ZI 
________________________

FIZIOTERAPI-KOSOVE 1-28

FIZIOTERAPI-PRESHEVE dhe BUJANOC

FIZIOTERAPI-MALI I ZI 

FIZIOTERAPI-RAE 

FIZIOTERAPI-SHQIPERI 

FIZIOTERAPI-TURK
_____________________ INFERMIERI-KOSOVE 1-8

INFERMIERI-BOSHNJAK

INFERMIERI-PRESHEVE dhe BUJANOC
________________________

MAMI-KOSOVE 1-2 
 
MAMI-PRESHEVE dhe BUJANOC 

MAMI-TURK
_________________________

INFERMIERI GJAKOVE-KOSOVE 

INFERMIERI GJAKOVE-MALI I ZI

INFERMIERI GJAKOVE-RAE

INFERMIERI GJAKOVE-TURK

MAMI GJAKOVE-KOSOVE

MAMI GJAKOVE-RAE