Në vazhdim gjeni rezultatet e kandidatëve që kanë aplikuar në Fakultetin e Mjekësise për vitin akademik 2012/2013.


Vija e kuqe paraqet kufirin e kandidateve te pranuar (në atë listë që nuk ka vij,nuk ka kandidat të pranuar).


Mjekesi e Pergjithshme-Kosove  

Mjekesi e Pergjithshme-Boshnjak      

Mjekesi e Pergjithshme-Presheve,Bujanoc dhe Medvegje  

Mjekesi e Pergjithshme-Mali i Zi 

Mjekesi e Pergjithshme-RAE 

Mjekesi e Pergjithshme-Shqiperi   

Mjekesi e Pergjithsme-Turk   
===
Stomatologji-Kosove   

Stomatologji-Boshnjak      

Stomatologji-Presheve,Bujanoc dhe Medvegje    

Stomatologji-Mali i Zi      

Stomatologji-RAE  

Stomatologji-Shqiperi    

Stomatologji-Turk     
===
Farmaci-Kosove  

Farmaci-Boshnjak  

Farmaci-Presheve, Medvegje dhe Bujanoc 

Farmaci-Mali i Zi   

Farmaci-Maqedoni  

Farmaci-RAE 

Farmci-Turk 
===
Fizioterapi-Kosove 

Fizioterapi-Boshnjak 

Fizioterapi-Presheve, Bujanoc dhe Medvegje  

Fizioterapi-Mali i Zi  

Fizioterapi-RAE  

Fizioterapi-Turk  
===
Infermieri-Kosove 

Infermieri-Shqiperi 

Infermieri-Boshnjak 

Infermieri-Presheve, Bujanoc dhe Medvegje 

Infermieri-Mali i Zi 

Infermieri-Turk
===

 Mami-Kosove 

Mami- Presheve , Bujanoc dhe Medvegje 

Mami-Turk  
===

Infermieri-Gjakove 

Infermieri-Gjakove Mali i Zi 

Infermieri-Gjakove RAE 
===
 Mami Gjakove 
===