Lista e kthimit te mjeteve për Semester

Luten studentet e Fakultetit te Mjekesise te cilet ende nuk i kanë dorëzuar dokumentet per kthimin e mjeteve për semester nga lista e poshteshenuar ti sjellin dokumentet dhe te plotesojne kerkesen deri me 17 tetor 2017.
Dorezimi i dokumenteve bëhet ne zyren e financave

Kërkese per kthimin e mjeteve

Lista e studentëve te liruar dhe atyre që ju është refuzuar