Njoftojmë të interesuarit se Bsc.Valentina Rexhi me 12.09.2017 në ora 10.00 në dekanat, e mbronë punimin e masterit në Menaxhmentin shëndetësor me titull:

“Strategjitë e marketingut në funksion të rritjes të knaqësisë të konsumatorëve në sektorin shëndetësor fizioterapeutik" 
Para komisionit:
1.Prof. Asoc. Dr.Naser Ramadani – kryetar,
2.Prof. Dr. Nail Reshidi- mentor
3.Prof.Asoc.Dr.Shemsedin Dreshaj - anëtar,