Organizimi i seminareve klinike II (Edukimi i vazhdueshëm profesional) nga Fakulteti i Mjekësisë, Katedra e anesteziologjise me reanimacion.