Personeli akademik

Afërdita Daka
Profesor i rregullt
Dermatologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 145 804 ;+381(0)38 500 600 4258

Arsim Morina
Profesor i rregullt
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 116 720

Adem Limani
Profesor i rregullt
Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 148-234 ; +381 38 500 600 3410

Azem Lajçi
Profesor i rregullt
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Bajram Nuraj
Profesor i rregullt
Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 126 064

Cen Bytyqi
Profesor i rregullt
Ortopedi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 118 590

Gjyle Mulliqi-Osmani
Profesor i rregullt
Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hajrije Hundozi-Hyseni
Profesor i rregullt
Fizioterapi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hilmi Dauti
Profesor i rregullt
Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Halil Ahmetaj
Profesor i rregullt
Fiziologjisë Patologjike
[email protected]
038 500600 2034;+377(0)44 112 796

Hilmi Islami
Profesor i rregullt
Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hysni Daka
Profesor i rregullt
Imunologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 136 905

Ibrahim Behluli
Profesor i rregullt
Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 126 063

Isuf Dedushaj
Profesor i rregullt
Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Kelmend Spahiu
Profesor i rregullt
Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 117 587

Myrvete Paçarada
Profesor i rregullt
Gjinekologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 111 089

Mehmedali Azemi
Profesor i rregullt
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Nexhmi Hyseni
Profesor i rregullt
Kirurgji
[email protected]
+ 377 44 126 637

Qazim Hysenaj
Profesor i rregullt
ORL-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 127 591 ; +381 38 500 600 3402

Ruke Shala-Beqiraj
Profesor i rregullt
Histologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 219-977

Ragip Shabani
Profesor i rregullt
Anatomi Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 309 030 ; +381 38 500 600 2029

Selvete Hoxha-Krasniqi
Profesor i rregullt
Higjenë-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 127 717

Syheda Latifi
Profesor i rregullt
Gjinekologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+37744(0)

Suzana Manxhuka-Kërliu
Profesor i rregullt
Anatomi Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 153 400 ; +381(0)38 500 600 2020

Sadi Bexheti
Profesor i rregullt
Anatomi
[email protected]
+377(0)44

Salih Ahmeti
Profesor i rregullt
Sëmundje Infektive-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Shefqet Lulaj
Profesor i rregullt
Gjinekologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Tahire Gjergji
Profesor i rregullt
Higjenë
[email protected]
+386(0)49 137 462

Veton Hoxha
Profesor i rregullt
Sëmundje e dhëmbit-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Afrim Blyta
Profesor i assocuar
Neuropsikiatri-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Agim Begzati
Profesor i assocuar
Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Dalip Limani
Profesor i asocuar
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Emrush Kryeziu
Profesor i asocuar
Fakulteti i Mjekësisë, Mjekësi interne
[email protected]
+377(0)44 192 975

Faton Morina
Profesor i assocuar
Ortopedi-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Ferit Koçani
Profesor i asocuar
Sëmundje e Dhëmbit-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 164 072

Gloria Staka
Profesor i assocuar
Protetikë stamatologjike-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Ganimete Bejtullahu
Profesor i assocuar
Fizioliogji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Gani Bajraktari
Profesor i asocuar
Mjekësia Interne-Kardiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+381 (0) 38

Gazmend Kaçaniku
Profesor i assocuar
Oftalmologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 122 324

Hasime Qorraj-Bytyqi
Profesor i assocuar
Farmakologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 248 127

Hatixhe Latifi-Pupovci
Profesor i assocuar
Fiziologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hamdi Ramadani
Profesor i assocuar
Sëmundjet Infektive-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hysni Arifi
Profesor i assocuar
Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hasan Ahmeti
Profesor i assocuar
Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Hidajet Paçarizi
Profesor i asocuar
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Isme Humolli
Profesor i asocuar
Epidemiologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 155 279

Kujtim Shala
Profesor i assocuar
Protetikë Stamatologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Lumturije Gashi-Luci
Profesor i assocuar
Anatomi Patologjike-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 110 993; +381 38 500 600 2024

Luljeta Begolli
Profesor i asocuar
Biokimi
[email protected]
+377(0)44

Merita Koçinaj-Berisha
Profesor i assocuar
Mjekësi Sociale-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 238 136

Mybera Ferizi
Profesor i assocuar
Dermatologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 238-750 ; +381 (0) 38 500 600 4122

Mehmhet Maxhuni
Profesor i assocuar
Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 146 227

Metush Disha
Profesor i assocuar
Sëmundjet e Gojës-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(044

Milaim Sejdini
Profesor i asocuar
Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Naim Haliti
Profesor i assocuar
Mjekësi Ligjore-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)45 888 088 ; +377(0)44 113 643

Naser Ramadani
Profesor i assocuar
Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 503 526

Rexhep Hoxha
Profesor i asocuar
Farmakologji-Mjekësi
[email protected]
+377()44 151 185

Sami Salihu
Profesor i assocuar
Kirurgji Maksillofaciale-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 500 660

Sylejman Rexhepi
Profesor i assocuar
Interno-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Shpend Elezi
Profesor i assocuar
Interno-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377((0)44

Shemsedin Dreshaj
Profesor i assocuar
Sëmundje Infektive-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Vjollca Sahatçiu-Meka
Profesor i asocuar
Mjekësi Fizikale me Rehabilitim-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+37744256468

Ymer Mekaj
Profesor i asocuar
Fiziologji Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Zylfije Hundozi
Profesor i assocuar
Neuropsikiatri-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Zeqir Dervishi
Profesor i assocuar
Gjinekologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Antigona Hasani
Profesor assistent
Anesteziologji me reanimacion-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Adnan Bozalija
Profesor assistent
Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Bashkim Kastrati
Profesor assistent
Kimi Toksikologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Burim Neziri
Profesor asistent
Fiziologji Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Blerim Kamberi
Profesor i asocuar
Sëmundja e dhëmbit
[email protected]
+377(0)44 137-344

Dorentina Bexheti
Profesor assistent
Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Dashnor Nebija
Profesor assistent
Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Fehmi Zeqiri
Profesor asistent
Gjinekologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Fatmir Dragidella
Profesor asistent
Sëmundje e gojës-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Ilir Begolli
Profesor assistent
Mjekësi sociale-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Ibrahim Rudhani
Profesor asistent
Fakulteti i Mjekesise / Hyrje në mjekësi dhe Mjekësi Familjare
[email protected]
038/

Kreshnik Hoti
Profesor Assistent
Farmaci
[email protected]
+381/38

Lidvana Pallaska - Spahiu
Profesor assistent
Pediatri - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Lul Raka
Profesor asistent
Mikrobiologji,Mjekësisë sociale -Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 368 289

Meleq Bahtijari
Profesor asistent
Fakulteti i Mjekësisë/ Fizikë mjekësore me Biofizikë
[email protected]
038/

Naser Salihu
Profesor assistent
Oftalmologji - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Nehat Baftiu
Profesor assistent
Anesteziologji me reanimacion-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Resmije Ademi
Profesor assistent
Kirurgji orale (Stomatologji)-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Ramë Miftari
Profesor assistent
Radiologji - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Serbeze Kabashi-Muçaj
Profesor Assistent
Radiologji me Onkologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 257‐554

Sebahate Zeqiri
Profesor assistent
Fizioterapi - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Sefedin Muçaj
Profesor assistent
Epidemilogji - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Shemsedin Sadiku
Profesor asistent
Mjekësi Interne - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 110771

Shaip Krasniqi
Profesor Assistent
Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 131 207

Teuta Pustina-Krasniqi
Profesor assistent
Protetikë Stamatologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Violeta Ukmata - Vula
Profesor assistent
Sëmundje e dhëmbit - Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0) 44

Valdete Topçiu
Profesor Assistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Zana Baruti-Gafurri
Profesor assistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Afrim Shabani
Asistent
Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Arjeta Baruti
Asistent i ri
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 120 046 ; +381 38 500 600 2051

Arsim Behramaj
Asistent
ORL-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 363 381

Arlind Batalli
Asistent
Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 162 059

Besnik Bicaj
Asistent
Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Blerim Mehmeti
Asistent
Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Drita Kutllovci-Zogaj
Asistent
Higjenë-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 124 285

Emine Ramku
Asistent
Otorinolaringologji-Fakulteti i Mjekësisë
emine.ramku@uni-pr.edu
+377(0)44 298 244

Enver Feka
Asistent
Kirurgji- Fakulteti i Mjekësisë
enver.feka@uni-pr.edu
+377(0)44 279 296

Faredin Veselaj
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
faredin.veselaj@uni-pr.edu
+377(0)44

Fatos Sada
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
fotos.sada@uni-pr.edu
+377(0)44 199 880

Florent Kavaja
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
florent.kavaja@uni-pr.edu
+377(0)44 146 227

Halit Maloku
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
halil.maloku@uni-pr.edu
+377(0)44161026

Laura Leci-Tahiri
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
laura.leci@uni-pr.edu
+377(0)44

Lulzim Vokrri
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
lulzim.vokrri@uni-pr.edu
+377(0)44

Musli Gashi
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
musliu.gashi@uni-pr.edu
+377(0)44 236 968

Petrit Nuraj
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
petrit.nuraj@uni-pr.edu
+377(0)44

Sabit Sllamniku
Asistent
Ortopedi-Fakulteti i Mjekësisë
sabit.sllamniku@uni-pr.edu
+377(0)44

Shemsedin Hasani
Asistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
shemsedin.hasani@uni-pr.edu
+377(0)44

Skender Shabani
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
skender.shabani@uni-pr.edu
+377(0)44

Valbona Zhjeqi
Asistent
Mjekësi sociale me statistikë mjekësore dhe informatikë
valbona.zhjeqi@uni-pr.edu
+377(0)44 264-704

Violeta Grajçevci-Uka
Asistent
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
violeta.uka@uni-pr.edu
+377(0)44 263 741

Vlora Ismaili-Jaha
Asistent
Pediatri-Fakulteti i Mjeksiësë
vlora.jaha@uni-pr.edu
+377(0)44

Agon Mekaj
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
agon.mekaj@uni-pr.edu
+377(0)44 373 545

Afrim Poniku
Asistent i ri
Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë
afrim.poniku@uni-pr.edu
+377(0)44 388 706

Aida Loshaj-Shala
Asistent
Farmaci
aida.shala@uni-pr.edu
+377(0)44

Rrahman Ferizi
Asistent
Biologji Mjekësore
rrahman.ferizi@uni-pr.edu
+377(0)44 609 302

Albena Reshitaj
Asistent
Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
albena.reshitaj@uni-pr.edu
+377(0)44

Albert Jonuzaj
Asistent i ri
Biofizikë
albert.jonuzaj@uni-pr.edu
+377(0)44

Arben Kutllovci
Asistent
Radiologjisë me Onkologji-Fakulteti i Mjekësisë,
arben.kutllovci@uni-pr.edu
+377(0)44

Alma Ferizi-Koçinaj
Asistent i ri
Dermatovenerologjisë-Fakulteti i Mjekësisë
alma.kocinaj@uni-pr.edu
+377(0)44 157 330 ; +381 (0) 38 500 600 4109

Argjira Juniku
Asistent i ri
Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
argjira.juniku@uni-pr.edu
+377(0)44

Ardiana Murtezani
Asistent
Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim-Fakulteti i Mjekësisë
ardiana.sulejmani@uni-pr.edu
+377(0)44 220 475

Arbnore Batalli-Këpuska
Asistent
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
arbnore.kepuska@uni-pr.edu
+377(0)44 207 268

Ariana Kelmendi
Asistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
ariana.kelmendi@uni-pr.edu
+377(0)44

Arjeta Podrimaj
Asistent i ri
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
arjeta.podrimaj@uni-pr.edu
+377(0)44 252 723 ; +381 38 500 600 2051

Arlinda Maloku-Çeku
Asistent i ri
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
arlinda.ceku@uni-pr.edu
+377(0)44 110 800

Artan Ahmeti
Asistent
Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë
artan.ahmeti@uni-pr.edu
+377(0)44 130 961

Besim Xhafa
Asistent i ri
Biofizikë Mjekësore-Fakulteti i Mjekësisë
besim.xhafa@uni-pr.edu
+377(0)44

Besim Morina
Asistent
Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
besim.morina@uni-pr.edu
+377(0)44

Blerta Latifi-Xhemajli
Asistent
Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
blerta.xhemajli@uni-pr.edu
+377(0)44

Blerina Koshi
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
blerina.koshi@uni-pr.edu
+377(0)44

Astrit Hamza
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
astrit.hamza@uni-pr.edu
+377(0)44 385 474

Dardan Koçinaj
Asistent i ri
Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë
dardan.kocinaj@uni-pr.edu
+377(0)44 312 144

Denis Raka
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
denis.raka@uni-pr.edu
+377(0)44

Driton Vela
Asistent i ri
Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë
driton.vela@uni-pr.edu
+377(0)44

Driton Shabani
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
driton.shabani@uni-pr.edu
+377(0)44

Elton Bahtiri
Asistent i ri
Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë
elton.bahtiri@uni-pr.edu
+377(0)44/218-692 +381(0)38 500 600

Edmond Haliti
Asistent i ri
Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë
edmond.haliti@uni-pr.edu
+377(0)44 327 882

Fisnik Kurshumliu
Asistent
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
fisnik.kurshumliu@uni-pr.edu
+377(0)49 279 010 ; +381 38 500 600 2051

Gentian Hoxha
Asistent i ri
Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë
gentin.hoxha@uni-pr.edu
+377(0)44 188 118

Goneta Gashi
Asistent i ri
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
goneta.gashi@uni-pr.edu
+377(0)44 ; +381 38 500 600 2051

Greta Lila-Azizi
Asistent
Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë.
greta.azizi@uni-pr.edu
+377(0)44

Ilir Kurtishi
Asistent
Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë
ilir.kurtishi@uni-pr.edu
+377(0)44264 719

Iliriana Osmani
Asistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
iliriana.osmani@uni-pr.edu
+377(0)44

Jehona Reçica-Ahmedi
Asistent
Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
jehona.ahmedi@uni-pr.edu
+377(0)44

Kaltrina Ahmeti-Ajeti
Asistent i ri
Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë
kaltrina.ajeti@uni-pr.edu
+377(0)44

Kastriot Meqa
Asistent
Fakulteti i Mjekësisë
kastriot.meqa@uni-pr.edu
+377(0)44

Labinot Shahini
Asistent i ri
Anatomi-patologjike
labionot.shahini@uni-pr.edu
+377(0)44 398-480 ; +381 38 500 600 2051

Leonard Kurti
Asistent
Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë
leonard.kurti@uni-pr.edu
+377(0)44

Luan Kurtishi
Asistent
Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
luan.kurtishi@uni-pr.edu
+377(0)44

Majlinda Berisha
Asistent i ri
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
majlinda.berisha@uni-pr.edu
+377(0)44 777 883

Mentor Sopjani
Asistent
Biologji me gjenetikë humane-Fakulteti i Mjekësisë
mentor.sopjani@uni-pr.edu
+377(0)44 604 944

Mergime Prekazi-Loxha
Asistent
Pedodonci-Fakulteti i Mjekësisë
mergime.loxha@uni-pr.edu
+377(0)44

Merita Hashani
Asistent i ri
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
merita.hashani@uni-pr.edu
+377(0)44 714 305 ; +381 38 500 600 2051

Mimoza Basholli
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
mimoza.basholli@uni-pr.edu
+377(0)44

Mimoza Ismaili
Asistent i ri
Oftalmologji- Fakulteti i Mjekësisë
mimoza.ismaili@uni-pr.edu
+377(0)44 157-528

Mirlinda Kubati
Asistent
Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë
mirlinda.kubati@uni-pr.edu
+377(0)44

Naim Morina
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
naim.morina@uni-pr.edu
+377(0)44

Pranvera Zejnullahu
Asistent
Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë
pranvera.zejnullahu@uni-pr.edu
+377(0)44

Pranvera Breznica
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
pranvera.breznica@uni-pr.edu
+377(0)44

Premtim Rashiti
Asistent
Anatomi - Fakulteti i Mjekësisë
premtim.rashiti@uni-pr.edu
37744155283

Ramadan Sopi
Asistent
Biologji me gjenetikë-Fakulteti i Mjekësisë
ramadan.sopi@uni-pr.edu
+377()44

Rina Limani
Asistent i ri
Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
rina.limani@uni-pr.edu
+377(0)44 434 709 ; +381 38 500 600 2051

Rina Tafarshiku
Asistent i ri
Mjekësinë Interne,Fakulteti i Mjekësisë
rina.tafarshiku@uni-pr.edu
+377(0)44 308 485

Rozafa Koliqi
Asistent
Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë
rozafa.koliqi@uni-pr.edu
+377(0)44

Rrezarta Alihajdaraj
Asistent i ri
Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë
rrezarta.alihajdaraj@uni-pr.edu
+377(0)44 215 225

Sokol Krasniqi
Asistent
Pedodonci,Ortodonci Fakulteti i Mjekësisë
sokol.krasniqi@uni-pr.edu
+377(0) 44/450-456

Rrezarta Bajrami
Asistent
Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë
rrezarta.bajrami@uni-pr.edu
+377(0)44/168-994

Shkelzen Duçi
Asistent
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
shkelzen.duci@uni-pr.edu
+377(0)44 221 984

Shpëtim Salihu
Asistent i ri
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
shpetim.salihu@uni-pr.edu
+386(0)49-810-345

Shqipe Spahiu
Asistent i ri
Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë
shqipe.spahiu@uni-pr.edu
+377(0)44

Valbona Gashi
Asistent i ri
Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë
valbona.gashi@uni-pr.edu
+377(0)44

Valon Krasniqi
Asistent i ri
Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë
valon.krasniqi@uni-pr.edu
+377(0)44 402-397

Venera Berisha
Asistent i ri
Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë
venera.berisha@uni-pr.edu
+377(0)44 117 954

Visar Berisha
Asistent i ri
Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë
visar.berisha@uni-pr.edu
+377(0)44

Zana Vela
Asistent i ri
Histologjisë me Embriologji-Fakulteti i Mjekësisë
zana.vela@uni-pr.edu
+377(0)44

Xhevdet Krasniqi
Asistent i ri
Histologjisë me Embriologji-Fakulteti i Mjekësisë
xhevdet.krasniqi@uni-pr.edu
+377(0)44

Zana Sllamniku
Asistent
Pedodonci-Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë
zana.sllamniku@uni-pr.edu
+377(0)44

Vlora Ademi-Ibishi
Asistent
Gjinekologji me Obstetrikë
vlora.ibishi@uni-pr.edu
377 44 184 766

Kaltrina Kryeziu
Asistent i ri
Kirurgjise Maksilofaciale
kaltrina.kryeziu@uni-pr.edu
+377(0)44 444 009

Arbër H.Kutllovci
Asistent i ri
Fiziologji Mjekesore-Fakulteti i Mjekesise
arber.kutllovci@uni-pr.edu
+37744404029