Afrim Blyta

Profesor i assocuar
Neuropsikiatri-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44

Prof. assoc Afrim Blyta
Profesor i assocuar  në Katedren e Neuropsikiatri
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Neuropsikiatri

CV_Publikimet