Cen Bytyqi

cen.bytyqi@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Ortopedi-Fakulteti i Mjekësisë
+377(0)44 118 590

 Prof. dr. Cen Bytyqi, dr.sc.

 Profesor i rregullt në Katedren e Ortopedisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Shefi i Katedres së Ortopedisë

 Specialist i Ortopedisë

Cv & Publikimet