Hysni Daka

hysni.daka@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Imunologji-Fakulteti i Mjekësisë
+377(0)44 136 905

Prof. dr. Hysni Daka, dr.sc.

Profesor i rregullt në katedren e Fiziologjisë me Imunulogji,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës 

Cv & Publikimet