Isme Humolli

isme.humolli@uni-pr.edu
Profesor asistent
Epidemiologji-Faklteti i Mjekësisë
+377(0)44 155 279

 Prof. as. Isme Humolli, dr.sc.
 Profesor asistent në Katedren e Epidemiologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës,
Specialist i Epidemiologjisë.

Cv & Publikimet