Isme Humolli

Profesor i asocuar
Epidemiologji-Faklteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 155 279

Prof. assoc Isme Humolli
Profesor i assocuar  në Katedren
e Epidemiologjisë,
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës,
Specialist i Epidemiologjisë.

Cv & Publikimet

 
 

ADDRESS

Fakulteti i Mjekësisë
Rr. Bulevardi i Dëshmorëve, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381(0)38 512 221
Fax: +381(0)38 512 223
E-mail: [email protected]
web: http://mjekesia.uni-pr.edu