Naser Ramadani

Profesor i assocuar
Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 503 526

Prof. assoc. Naser Ramadani
Profesor i assocuar në Katedren e Epidemiologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Menagjimit Shëndetësor dhe Ekologji Humane

Cv & Publikimet