Naser Ramadani

naser.ramadani@uni-pr.edu
Profesor asistent
Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë
+377(0)44 503 526

Prof. as. Naser Ramadani, dr.sc.
Profesor asistent në Katedren e Epidemiologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Menagjimit Shëndetësor dhe Ekologji Humane

Cv & Publikimet