Naser Ramadani

Profesor i assocuar
Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë
[email protected]
+377(0)44 503 526

Prof. assoc. Naser Ramadani
Profesor i assocuar në Katedren e Epidemiologjisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Menagjimit Shëndetësor dhe Ekologji Humane

Cv & Publikimet

 
 

ADDRESS

Fakulteti i Mjekësisë
Rr. Bulevardi i Dëshmorëve, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381(0)38 512 221
Fax: +381(0)38 512 223
E-mail: [email protected]
web: http://mjekesia.uni-pr.edu