Nexhmi Hyseni

nexhmi.hyseni@uni-pr.edu
Profesor i rregullt
Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë
+377(0)44

Prof. Dr. Nexhmi Hyseni, dr.sc.

 Profesor i asocuar në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Kirurgjisë pediatrike

Cv & Publikimet