Sadik Zekaj

sadik.zeka@uni-pr.edu
Profesor asocuar
Interno-Fakulteti i Mjekësisë
+377(0)44 171 110

Prof. asoc. Sadik Zekaj, dr.sc.

 Profesor i asocuar në Mjekësinë Interne,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Shef i Katedres së Mjekësisë Interne.

 Specialist i Mjekësisë Interne – Gastroenterohepatologjisë


Cv & Publikimet