Shaban Hasi

shaban.hasi@uni-pr.edu
Profesor i asocuar
Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë
+377(0)44

Prof. asoc. Shaban Hasi, dr.sc.

Profesor i asocuar në Katedren e Kirurgiisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Kirurgjisë


CV & Publikimet