Orari preliminarë i ligjerataveOrari ne degën Mjekësi e Përgjithshme

Orari ne degën Stomatologji


Orari ne degën Farmaci

Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi


Orari preliminarë i Ushtrimeve

Orari ne degën Mjekësi e Përgjithshme


Orari ne degën Stomatologji

Orari ne degën Farmaci


Orari ne degën Infermieri

Orari ne degën Fizioterapi