Photo

Prof. Asoc. Dr. Sefedin Muçaj

Prodekan për çështje akademike

Fakulteti i Mjekësisë

+38344223782 [email protected]
Photo

Prof.Dr. Gloria Staka

Prodekane për çështje financiare

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 512 221 [email protected]
Photo

Prof. Asoc. Dr. Ibrahim Rudhani 

Prodekan për çështje shëndetësore

Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 512 221 [email protected]