Kontakti dhe Adresa

Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Mjekësisë
Rr. Bulevardi i Dëshmorëve, p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381(0)38 512 221
Fax:+381(0)38 512 223
e-mail: [email protected]