Afërdita Daka

Profesor i rregullt

Dermatologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 145 804 ;+381(0)38 500 600 4258 aferdita.daka@uni-pr.edu
Photo

Arsim Morina

Profesor i rregullt

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 116 720 arsim.morina@uni-pr.edu
Photo

Adem Limani

Profesor i rregullt

Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 148-234 ; +381 38 500 600 3410 adem.limani@uni-pr.edu
Photo

Azem Lajçi

Profesor i rregullt

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 azem.lajci@uni-pr.edu
Photo

Blerim Kamberi

Profesor i rregullt

Sëmundjet e dhëmbit me endodoncion

+377(0)44 137-344 blerim.kamberi@uni-pr.edu
Photo

Bajram Nuraj

Profesor i rregullt

Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 126 064 bajram.nuraj@uni-pr.edu
Photo

Cen Bytyqi

Profesor i rregullt

Ortopedi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 118 590 cen.bytyqi@uni-pr.edu
Photo

Gjyle Mulliqi-Osmani

Profesor i rregullt

Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 gjyle.osmani@uni-pr.edu
Photo

Hajrije Hundozi-Hyseni

Profesor i rregullt

Fizioterapi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 hajrije.hyseni@uni-pr.edu
Photo

Halil Ahmetaj

Profesor i rregullt

Fiziologjisë Patologjike

038 500600 2034;+377(0)44 112 796 halil.ahmetaj@uni-pr.edu
Photo

Naim Haliti

Profesor i rregullt

Mjekësi Ligjore - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)45 888 088 naim.haliti@uni-pr.edu
Photo

Hilmi Islami

Profesor i rregullt

Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 hilmi.islami@uni-pr.edu
Photo

Kelmend Spahiu

Profesor i rregullt

Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 117 587 kelmend.spahiu@uni-pr.edu
Photo

Myrvete Paçarada

Profesor i rregullt

Gjinekologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 111 089 myrvete.pacarada@uni-pr.edu
Photo

Mehmedali Azemi

Profesor i rregullt

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 mehmedali.azemi@uni-pr.edu
Photo

Nexhmi Hyseni

Profesor i rregullt

Kirurgji

+ 377 44 126 637 nexhmi.hyseni@uni-pr.edu
Photo

Qazim Hysenaj

Profesor i rregullt

ORL-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 127 591 ; +381 38 500 600 3402 qazim.hysenaj@uni-pr.edu
Photo

Ruke Shala-Beqiraj

Profesor i rregullt

Histologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 219-977 ruke.beqiraj@uni-pr.edu
Photo

Ragip Shabani

Profesor i rregullt

Anatomi Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 309 030 ; +381 38 500 600 2029 ragip.shabani@uni-pr.edu
Photo

Selvete Hoxha-Krasniqi

Profesor i rregullt

Higjenë-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 127 717 selvete.krasniqi@uni-pr.edu
Photo

Syheda Latifi - Hoxha

Profesor i rregullt

Gjinekologji-Faklteti i Mjekësisë

+37744(0) syheda.latifi@uni-pr.edu
Photo

Suzana Manxhuka-Kërliu

Profesor i rregullt

Anatomi Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+381(0)38 500 600 2020, +381 38 512223 suzana.kerliu@uni-pr.edu
Photo

Sadi Bexheti

Profesor i rregullt

Anatomi

+377(0)44 sadi.bexheti@uni-pr.edu
Photo

Salih Ahmeti

Profesor i rregullt

Sëmundje Infektive-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 salih.ahmeti@uni-pr.edu
Photo

Shefqet Lulaj

Profesor i rregullt

Gjinekologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 shefqet.lulaj@uni-pr.edu
Photo

Tahire Gjergji

Profesor i rregullt

Higjenë

+386(0)49 137 462 tahire.gjergji@uni-pr.edu
Photo

Veton Hoxha

Profesor i rregullt

Sëmundje e dhëmbit-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 veton.hoxha@uni-pr.edu
Photo

Afrim Blyta

Profesor i assocuar

Neuropsikiatri-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 afrim.blyta@uni-pr.edu
Photo

Agim Begzati

Profesor i assocuar

Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 agim.begzati@uni-pr.edu

Faton Morina

Profesor i assocuar

Ortopedi-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 faton.morina@uni-pr.edu
Photo

Ferit Koçani

Profesor i asocuar

Sëmundje e Dhëmbit-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 164 072 ferit.kocani@uni-pr.edu
Photo

Gloria Staka

Profesor i assocuar

Protetikë stamatologjike-Faklteti i Mjekësisë

+381 38 512221 gloria.staka@uni-pr.edu
Photo

Gani Bajraktari

Profesor i rregullt

Mjekësia Interne-Kardiologji-Fakulteti i Mjekësisë

+381 (0) 38 gani.bajraktari@uni-pr.edu
Photo

Gazmend Kaçaniku

Profesor i assocuar

Oftalmologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 122 324 gazmend.kacaniku@uni-pr.edu
Photo

Hasime Qorraj-Bytyqi

Profesor i assocuar

Farmakologji-Faklteti i Mjekësisë

+386(0)49 118 590 hasime.qorraj@uni-pr.edu
Photo

Hatixhe Latifi-Pupovci

Profesor i assocuar

Fiziologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 hatixhe.pupovci@uni-pr.edu
Photo

Hamdi Ramadani

Profesor i assocuar

Sëmundjet Infektive-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 hamdi.ramadani@uni-pr.edu
Photo

Hysni Arifi

Profesor i assocuar

Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 hysni.arifi@uni-pr.edu

Hasan Ahmeti

Profesor i assocuar

Kirurgji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 hasan.ahmeti@uni-pr.edu
Photo

Hidajet Paçarizi

Profesor i asocuar

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 hidajet.pacarizi@uni-pr.edu
Photo

Isme Humolli

Profesor i asocuar

Epidemiologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 155 279 isme.humolli@uni-pr.edu
Photo

Kujtim Shala

Profesor i assocuar

Protetikë Stamatologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 kujtim.shala@uni-pr.edu
Photo

Lumturije Gashi-Luci

Profesor i assocuar

Anatomi Patologjike-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 110 993; +381 38 500 600 2024 lumturije.luci@uni-pr.edu

Luljeta Begolli

Profesor i asocuar

Biokimi

+377(0)44 luljeta.begolli@uni-pr.edu
Photo

Merita Koçinaj-Berisha

Profesor i assocuar

Mjekësi Sociale-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 238 136 merita.berisha@uni-pr.edu
Photo

Mybera Ferizi

Profesor i assocuar

Dermatologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 238-750 ; +381 (0) 38 500 600 4122 mybera.ferizi@uni-pr.edu
Photo

Metush Disha

Profesor i assocuar

Sëmundjet e Gojës-Faklteti i Mjekësisë

+377(044 metush.disha@uni-pr.edu
Photo

Milaim Sejdini

Profesor i asocuar

Pedodonci-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 milaim.sejdini@uni-pr.edu
Photo

Naser Ramadani

Profesor i assocuar

Epidemiologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 503 526 naser.ramadani@uni-pr.edu
Photo

Rexhep Hoxha

Profesor i asocuar

Farmakologji-Mjekësi

+377()44 151 185 rexhep.hoxha@uni-pr.edu
Photo

Sami Salihu

Profesor i assocuar

Kirurgji Maksillofaciale-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 500 660 sami.salihu@uni-pr.edu
Photo

Sylejman Rexhepi

Profesor i assocuar

Interno-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 sylejman.rexhepi@uni-pr.edu
Photo

Shpend Elezi

Profesor i rregullt

Interno-Fakulteti i Mjekësisë

+377((0)44 shpend.elezi@uni-pr.edu
Photo

Shemsedin Dreshaj

Profesor i assocuar

Sëmundje Infektive-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 shemsedin.dreshaj@uni-pr.edu
Photo

Vjollca Sahatçiu-Meka

Profesor i rregullt

Mjekësi Fizikale me Rehabilitim-Fakulteti i Mjekësisë

+37744256468 vjollca.meka@uni-pr.edu
Photo

Zylfije Hundozi

Profesor i assocuar

Neuropsikiatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 zylfije.hundozi@uni-pr.edu

Antigona Hasani

Profesor assistent

Anesteziologji me reanimacion-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 antigona.hasani@uni-pr.edu

Adnan Bozalija

Profesor assistent

Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 adnan.bozalija@uni-pr.edu
Photo

Bashkim Kastrati

Profesor assistent

Kimi Toksikologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 bashkim.kastrati@uni-pr.edu
Photo

Burim Neziri

Profesor asistent

Fiziologji Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 burim.neziri@uni-pr.edu
Photo

Dashnor Nebija

Profesor i assocuar

Farmaci - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 dashnor.nebija@uni-pr.edu

Fehmi Zeqiri

Profesor asistent

Gjinekologji-Faklteti i Mjekësisë

+377(0)44 fehmi.zeqiri@uni-pr.edu
Photo

Fatmir Dragidella

Profesor asistent

Sëmundje e gojës-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 fatmir.dragidella@uni-pr.edu
Photo

Ilir Begolli

Profesor assistent

Mjekësi sociale-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 ilir.begolli@uni-pr.edu
Photo

Ibrahim Rudhani

Profesor asistent

Fakulteti i Mjekesise / Hyrje në mjekësi dhe Mjekësi Familjare

+381 38 512221 Ibrahim.rudhani@uni-pr.edu
Photo

Kreshnik Hoti

Profesor Assistent

Farmaci

+381/38 512221 kreshnik.hoti@uni-pr.edu
Photo

Lidvana Pallaska - Spahiu

Profesor assistent

Pediatri - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 lidvana.spahiu@uni-pr.edu
Photo

Lul Raka

Profesor asistent

Mikrobiologji,Mjekësisë sociale -Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 368 289 lul.raka@uni-pr.edu
Photo

Meleq Bahtijari

Profesor i Asocuar

Fakulteti i Mjekësisë/ Fizikë mjekësore me Biofizikë

038/ meleq.bahtijari@uni-pr.edu
Photo

Naser Salihu

Profesor assistent

Oftalmologji - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 177801 naser.salihu@uni-pr.edu
Photo

Naim Jerliu

Profesor Asistent

Fakulteti i Mjekësisë

+383... naim.jerliu@uni-pr.edu
Photo

Nehat Baftiu

Profesor i assocuar

Anesteziologji me reanimacion-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 nehat.baftiu@uni-pr.edu

Resmije Ademi

Profesor assistent

Kirurgji orale (Stomatologji)-Faklteti i Mjekësisë

+377(0) 44 resmije.ademi@uni-pr.edu
Photo

Ramë Miftari

Profesor assistent

Radiologji - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 rame.miftari@uni-pr.edu
Photo

Serbeze Kabashi-Muçaj

Profesor Assistent

Radiologji me Onkologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 257‐554 serbeze.kabashi@uni-pr.edu

Sebahate Zeqiri

Profesor assistent

Fizioterapi - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 sebahate.zeqiri@uni-pr.edu
Photo

Sefedin Muçaj

Profesor assistent

Epidemilogji - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 sefedin.mucaj@uni-pr.edu
Photo

Shemsedin Sadiku

Profesor asistent

Mjekësi Interne - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 110771 shemsedin.sadiku@uni-pr.edu
Photo

Shaip Krasniqi

Profesor Assistent

Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 131 207 shaip.krasniqi@uni-pr.edu
Photo

Teuta Pustina-Krasniqi

Profesor assistent

Protetikë Stamatologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 teuta.pustina@uni-pr.edu
Photo

Violeta Ukmata - Vula

Profesor assistent

Sëmundje e dhëmbit - Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44 vileta.vula@uni-pr.edu

Valdete Topçiu

Profesor Assistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 valdete.topciu@uni-pr.edu
Photo

Zana Baruti-Gafurri

Profesor assistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 zana.gafuri@uni-pr.edu

Afrim Shabani

Asistent

Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 afrim.shabani@uni-pr.edu
Photo

Arjeta Baruti

Asistent i ri

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 120 046 ; +381 38 500 600 2051 arjeta.baruti@uni-pr.edu

Arsim Behramaj

Asistent

ORL-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 363 381 arsim.behramaj@uni-pr.edu
Photo

Arlind Batalli

Asistent

Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 162 059 arlind.batalli@uni-pr.edu

Besnik Bicaj

Asistent

Anatomi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 besnik.bicaj@uni-pr.edu

Blerim Mehmeti

Asistent

Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 blerim.mehmeti@uni-pr.edu

Drita Kutllovci-Zogaj

Asistent

Higjenë-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 124 285 drita.kutllovci@uni-pr.edu

Emine Ramku

Asistent

Otorinolaringologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 298 244 emine.ramku@uni-pr.edu

Enver Feka

Asistent

Kirurgji- Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 279 296 enver.feka@uni-pr.edu

Fahredin Veselaj

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44174627 faredin.veselaj@uni-pr.edu

Fatos Sada

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 199 880 fotos.sada@uni-pr.edu

Florent Kavaja

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 146 227 florent.kavaja@uni-pr.edu

Halit Maloku

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44161026 halil.maloku@uni-pr.edu

Laura Leci-Tahiri

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 laura.leci@uni-pr.edu

Lulzim Vokrri

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 lulzim.vokrri@uni-pr.edu
Photo

Musli Gashi

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 236 968 musliu.gashi@uni-pr.edu

Petrit Nuraj

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 petrit.nuraj@uni-pr.edu

Sabit Sllamniku

Asistent

Ortopedi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 sabit.sllamniku@uni-pr.edu
Photo

Shemsedin Hasani

Asistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 shemsedin.hasani@uni-pr.edu

Skender Shabani

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 skender.shabani@uni-pr.edu
Photo

Valbona Zhjeqi

Asistent

Mjekësi sociale me statistikë mjekësore dhe informatikë

+377(0)44 264-704 valbona.zhjeqi@uni-pr.edu

Violeta Grajçevci-Uka

Asistent

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 263 741 violeta.uka@uni-pr.edu

Vlora Ismaili-Jaha

Asistent

Pediatri-Fakulteti i Mjeksiësë

+377(0)44 vlora.jaha@uni-pr.edu

Agon Mekaj

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 373 545 agon.mekaj@uni-pr.edu
Photo

Afrim Poniku

Asistent i ri

Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 388 706 afrim.poniku@uni-pr.edu
Photo

Rrahman Ferizi

Asistent

Biologji Mjekësore

+377(0)44 609 302 rrahman.ferizi@uni-pr.edu
Photo

Aida Loshaj-Shala

Asistent

Farmaci

+377(0)44 aida.shala@uni-pr.edu
Photo

Albena Reshitaj

Asistent

Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 albena.reshitaj@uni-pr.edu

Albert Jonuzaj

Asistent i ri

Biofizikë

+377(0)44 albert.jonuzaj@uni-pr.edu

Arben Kutllovci

Asistent

Radiologjisë me Onkologji-Fakulteti i Mjekësisë,

+377(0)44 arben.kutllovci@uni-pr.edu
Photo

Alma Ferizi-Koçinaj

Asistent i ri

Dermatovenerologjisë-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 157 330 ; +381 (0) 38 500 600 4109 alma.kocinaj@uni-pr.edu

Argjira Juniku

Asistent i ri

Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 argjira.juniku@uni-pr.edu
Photo

Ardiana Murtezani

Profesor Assistent

Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 220 475 ardiana.sulejmani@uni-pr.edu

Arbnore Batalli-Këpuska

Asistent

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 207 268 arbnore.kepuska@uni-pr.edu
Photo

Ariana Kelmendi

Asistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 ariana.kelmendi@uni-pr.edu
Photo

Arjeta Podrimaj

Asistent i ri

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 252 723 ; +381 38 500 600 2051 arjeta.podrimaj@uni-pr.edu

Arlinda Maloku-Çeku

Asistent i ri

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 110 800 arlinda.ceku@uni-pr.edu
Photo

Artan Ahmeti

Asistent

Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44130961 +386(0)49130961 artan.ahmeti@uni-pr.edu

Besim Xhafa

Asistent i ri

Biofizikë Mjekësore-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 besim.xhafa@uni-pr.edu

Blerta Latifi-Xhemajli

Asistent

Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 blerta.xhemajli@uni-pr.edu
Photo

Blerina Koshi

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 blerina.koshi@uni-pr.edu
Photo

Besim Morina

Asistent

Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 besim.morina@uni-pr.edu
Photo

Astrit Hamza

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 385 474 astrit.hamza@uni-pr.edu
Photo

Dardan Koçinaj

Asistent

Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 312 144 dardan.kocinaj@uni-pr.edu

Denis Raka

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 denis.raka@uni-pr.edu
Photo

Driton Vela

Asistent

Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 driton.vela@uni-pr.edu

Driton Shabani

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 driton.shabani@uni-pr.edu
Photo

Elton Bahtiri

Asistent

Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44/218-692 +381(0)38 500 600 elton.bahtiri@uni-pr.edu
Photo

Edmond Haliti

Asistent

Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 327 882 edmond.haliti@uni-pr.edu
Photo

Fisnik Kurshumliu

Asistent

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)49 279 010 ; +381 38 500 600 2051 fisnik.kurshumliu@uni-pr.edu
Photo

Gentian Hoxha

Asistent

Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 188 118 gentian.hoxha@uni-pr.edu
Photo

Goneta Gashi

Asistent i ri

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 ; +381 38 500 600 2051 goneta.gashi@uni-pr.edu
Photo

Greta Lila-Azizi

Asistent

Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë.

+377(0)44 greta.azizi@uni-pr.edu
Photo

Ilir Kurtishi

Asistent

Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44264 719 ilir.kurtishi@uni-pr.edu
Photo

Iliriana Osmani

Asistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 iliriana.osmani@uni-pr.edu

Jehona Reçica-Ahmedi

Asistent

Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 jehona.ahmedi@uni-pr.edu
Photo

Kaltrina Ahmeti-Ajeti

Asistent i ri

Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 kaltrina.ajeti@uni-pr.edu
Photo

Kastriot Meqa

Asistent

Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 kastriot.meqa@uni-pr.edu
Photo

Labinot Shahini

Asistent i ri

Anatomi-patologjike

+377(0)44 398-480 ; +381 38 500 600 2051 labionot.shahini@uni-pr.edu
Photo

Leonard Kurti

Asistent

Biokimi-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 leonard.kurti@uni-pr.edu

Luan Kurtishi

Asistent

Pedodonci,Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 luan.kurtishi@uni-pr.edu

Majlinda Berisha

Asistent i ri

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 777 883 majlinda.berisha@uni-pr.edu
Photo

Mentor Sopjani

Prof.ass.dr

Biologji me gjenetikë humane-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 604 944 mentor.sopjani@uni-pr.edu
Photo

Mergime Prekazi-Loxha

Asistent

Pedodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 mergime.loxha@uni-pr.edu
Photo

Merita Hashani

Asistent i ri

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 714 305 ; +381 38 500 600 2051 merita.hashani@uni-pr.edu

Mimoza Basholli

Profesor Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 mimoza.basholli@uni-pr.edu

Mimoza Ismaili

Asistent

Oftalmologji- Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 157-528 mimoza.ismaili@uni-pr.edu

Mirlinda Kubati

Asistent

Oftalmologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 mirlinda.kubati@uni-pr.edu
Photo

Naim Morina

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 naim.morina@uni-pr.edu
Photo

Pranvera Zejnullahu

Asistent

Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 pranvera.zejnullahu@uni-pr.edu
Photo

Pranvera Breznica

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 pranvera.breznica@uni-pr.edu
Photo

Premtim Rashiti

Asistent

Anatomi - Fakulteti i Mjekësisë

37744155283 premtim.rashiti@uni-pr.edu
Photo

Ramadan Sopi

Profesor assistent

Biologji me gjenetikë-Fakulteti i Mjekësisë

+377()44 ramadan.sopi@uni-pr.edu
Photo

Rina Limani

Asistent

Anatomi patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 434 709 ; +381 38 500 600 2051 rina.limani@uni-pr.edu

Rina Tafarshiku

Asistent i ri

Mjekësinë Interne,Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 308 485 rina.tafarshiku@uni-pr.edu
Photo

Rozafa Koliqi

Asistent

Farmaci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 rozafa.koliqi@uni-pr.edu
Photo

Rrezarta Alihajdaraj

Asistent i ri

Mjekësinë Interne- Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 215 225 rrezarta.alihajdaraj@uni-pr.edu
Photo

Sokol Krasniqi

Asistent

Pedodonci,Ortodonci Fakulteti i Mjekësisë

+377(0) 44/450-456 sokol.krasniqi@uni-pr.edu

Rrezarta Bajrami

Asistent

Mikrobiologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44/168-994 rrezarta.bajrami@uni-pr.edu
Photo

Shkelzen Duçi

Asistent

Kirurgji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 221 984 shkelzen.duci@uni-pr.edu

Shpëtim Salihu

Asistent

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+386(0)49-810-345 shpetim.salihu@uni-pr.edu

Shqipe Spahiu

Asistent

Pediatri-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 shqipe.spahiu@uni-pr.edu
Photo

Valbona Gashi

Asistent i ri

Fiziologjisë me Imunulogji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 valbona.gashi@uni-pr.edu
Photo

Valon Krasniqi

Asistent i ri

Farmakologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 402-397 valon.krasniqi@uni-pr.edu
Photo

Venera Berisha

Asistent i ri

Mjekësinë Interne-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 117 954 venera.berisha@uni-pr.edu

Visar Berisha

Asistent i ri

Fiziologjisë Patologjike-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 visar.berisha@uni-pr.edu
Photo

Zana Vela

Asistent i ri

Histologjisë me Embriologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 zana.vela@uni-pr.edu
Photo

Xhevdet Krasniqi

Asistent i ri

Histologjisë me Embriologji-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 xhevdet.krasniqi@uni-pr.edu
Photo

Zana Sllamniku

Asistent

Pedodonci-Ortodonci-Fakulteti i Mjekësisë

+377(0)44 zana.sllamniku@uni-pr.edu
Photo

Vlora Ademi-Ibishi

Asistent

Gjinekologji me Obstetrikë

377 44 184 766 vlora.ibishi@uni-pr.edu

Kaltrina Kryeziu

Asistente

Kirurgjise Maksilofaciale

+377(0)44 444 009 kaltrina.kryeziu@uni-pr.edu
Photo

Arbër H.Kutllovci

Asistent i ri

Fiziologji Mjekesore-Fakulteti i Mjekesise

+37744404029 arber.kutllovci@uni-pr.edu