Photo

Adelina Ismaili

Asistent

Ass.Msc Adelina Ismaili
Asistente ne departamentin e Infermierisë, Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip


Cv & Publikimet Anglisht