Afrim Shabani

Asistent

+377(0)44 [email protected]

Asistent për lëndën Anatomia e Njeriut ,Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës
Specialist i Oftalmologjisë

Cv & Publikimet