Photo

Aida Loshaj-Shala

Asistent

+377(0)44 [email protected]

 Ass. Aida Loshaj Shala

Asistent në departamentin e Farmacisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Farmacist

Specializant nga lënda e Hulumtimit dhe Kontrollit të Barnave

CV&Publikimet