Photo

Alma Ferizi-Koçinaj

Asistent

+377(0)44 157 330 ; +381 (0) 38 500 600 4109 [email protected]

As. Dr. Alma Ferizi-Koçinaj, mr.sc.
Asistent në Katedren e Dermatovenerologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Dermatovenerologjisë


Cv & Publikimet