Arben Kutllovci

Asistent

+377(0)44 [email protected]

As.dr. Arben Kutllovci dr.sci.

Asistent në Katedren e Radiologjisë me Onkologji,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Radiologjisë

CV & Publikimet