Arbnore Batalli-Këpuska

Asistent

+377(0)44 207 268 [email protected]

Ass.dr. Arbnore Batalli Këpuska dr.sci.
Asistent  në Katedren e Pediatrisë
Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.
PhD kandidat - Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës.

Specialist i Pediatrisë

Cv & Publikimet