Argjira Juniku

Asistent i ri

+377(0)44 [email protected]

As.dr. Argjira Juniku, mr.sc.

Asistent i ri në katedren e Fiziologjisë Patologjike,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

PhD-kandidat- Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Specialist i Mjekësisë Interne

Cv & Publikimet