Argjira Juniku

Profesore Asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof.Ass.dr. Argjira Juniku, mr.sc.

Prof Ass.në katedren e Fiziologjisë Patologjike,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës

Specialist i Mjekësisë Interne

Cv & Publikimet