Photo

Brikene Dacaj-Elshani Dr.Sci.

Asistent

Brikene Dacaj-Elshani Dr.Sci.
Gjinekolog & Obstetër
Asistent
Katedra e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës
Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës 

CV_Shqip

CV_English