Photo

Brikene Dacaj-Elshani Dr.Sci.

Profesor Asistent

Prof.ass.dr.Brikene Dacaj-Elshani 
Gjinekolog & Obstetër
Katedra e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës
Fakulteti i Mjekësisë,Universiteti i Prishtinës 

CV_Shqip

CV_English