Photo

Dafinë Ibrahimi-Kaçuri

Asistent

Ass. Dafinë Ibrahimi-Kaçuri, PT, PhD
Asistente në Degë e Fizioterapisë
Fizioterapeute
Fakulteti i Mjekësisë,
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"


Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht