Photo

Dardan Hetemi

Asistent

Ass.PhD Dardan Hetemi
Asistent në Katedrat Praktika e Farmacisë dhe Kujdesi Farmaceutik
Analiza e Kontrollit të Barnave dhe Teknologjia Farmacutike
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"

Cv & Publikimet Shqip

Cv & Publikimet Anglisht