Photo

Dardan Koçinaj

Asistent

+377(0)44 312 144 [email protected]

 As.dr. Dardan Koçinaj, mr.sc.

 Asistent në Mjekësinë Interne,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 PhD kandidat - Universiteti i Zagrebit.

 Specialist i Mjekësisë Interne


Cv & Publikimet