Drita Kutllovci-Zogaj

Asistent

+377(0)44 124 285 [email protected]

As.dr. Drita Kutllovci - Zogaj, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Higjienës,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Ekologjisë Humane

Cv & Publikimet