Photo

Elton Bahtiri

Asistent

+377(0)44/218-692 +381(0)38 500 600 [email protected]

Dr.sci.Elton Bahtiri

Asistent në Katedren e Farmakologjisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë

Specialist nga lëmia e Farmakologjisë klinike.

Cv & Publikimet