Emine Ramku

Asistent

+377(0)44 298 244 [email protected]

As.dr. Emine Ramku, mr.sc.
Asistent në e Katedren e Otorinolaringologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës
Specialist i Otorinolaringologjisë

Cv & Publikimet