Enver Feka

Asistent

+377(0)44 279 296 [email protected]

As.dr. Enver Feka, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 Specialist i Kirurgjisë

Cv & Publikimet