Fahredin Veselaj

Asistent

+377(0)44174627 [email protected]

As.dr. Fahredin Veselaj, dr.sci.

Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i Mjekësisë,

Universiteti i Prishtinës

Specialist i Kirurgjisë