Florent Kavaja

Asistent

+377(0)44 146 227 [email protected]

 As.dr. Florent Kavaja, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 PhD-kandidat, Fakulteti i Mjekësisë,

 Universiteti i Prishtinës.  

 Specialist i Kirurgjisë.

Cv & Publikimet