Photo

Greta Lila-Azizi

Asistent

+377(0)44 [email protected]

As.dr. Greta Lila Azizi
Asistent në Katedren e Mikrobiologjisë, Mjekësisë sociale  me statistikë  mjekësore dhe informatikë, Mjekësisë familjare dhe  

Mjekësisë së  punës, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

PhD kandidat - Universiteti i Prishtin ë s, Fakulteti I Mjekësisë.

Specializant nga lëmia e Mikrobiologjisë


Cv & Publikimet