Halit Maloku

Asistent

+377(0)44161026 [email protected]

As.dr.Halit Maloku, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.

 PhD-kandidat, Universiteti i Malit të zi.

 Specialist i Kirurgjisë