Photo

Kastriot Meqa

Asistent

+377(0)44 [email protected]

Ass.Dr. Kastriot Meqa, Dr.sc.

Asistent në Katedrën e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale, Dega e Stomatologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës.


Cv & Publikimet shqip

Cv & Publikimet english