Laura Leci-Tahiri

Asistent

+377(0)44 [email protected]

Ass.dr. Laura Leci-Tahiri, MD.PhD.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Kirurgjisë vaskulare


Cv & Publikimet