Lulzim Vokrri

Asistent

+377(0)44 [email protected]

As.dr. Lulzim Vokrri, mr.sc.

 Asistent në Katedren e Kirurgiisë,

 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës

 Sekretar në Katedren e Kirurgiisë

 PhD-kandidat, Fakulteti i Mjekësisë,

 Universiteti i Prishtinës

 Specialist i Kirurgjisë vaskulare