Photo

Mergime Prekazi-Loxha

Profesor Asistent

+377(0)44 [email protected]

Prof .Ass. Mergime Prekazi Loxha, Mr.Sc., Dr.Sc

Katedra e Kirurjise Orale dhe Maksillofaciale
Sekretare e Katedres

CV & Publikimet Shqip

CV & Publikimet English